CCP صفح مع

  • CCP صفح مع

    مناسبة لحاويات PP و مناسبة لختم باب حاویات المنتجات الحمضیة مثل : المخللات ، جمید ، جبن UF و کأس اللبن – صفح مع PEمناسب لحاویات PE مناسبة للأبواب منتجات التی یتم تغلیفها بحاویات بولي ايثيلين  ( PE )