فویل آلومینیوم پانچ شده

محصول فویل آلومینیوم پانچ شده با لاک PP ، PS و دوجزئی و به واحد عدد عرضه میگردد
( فویل pp بر روی لیوان های PP و PS ، فویل PS بر روی لیوان PS و فویل دوجزئی بر روی لیوان PP قابل استفاده می باشد )
همچنین این شرکت قادر به تولید فویل پانچی با لاک مخصوص جهت سیل بر روی ظروف pet می باشد که بو و طعم تولیدات مشتریان را دچار مشکل نمی نماید .