رول آلومینیوم

پیرا کالا

رول آلومینیوم به دوصورت چاپدار و بدون چاپ با واحد کیلوگرم عرضه میگردد، که شامل لاک شده و لمینت شده می باشد.
این رول ها بر روی ظروف  PP، PS، PE، CPP و PET  استفاده میگردد.