CCP صفح مع

pirakala-1

مناسبة لحاويات PP و مناسبة لختم باب حاویات المنتجات الحمضیة مثل : المخللات ، جمید ، جبن UF و کأس اللبن – صفح مع PEمناسب لحاویات PE مناسبة للأبواب منتجات التی یتم تغلیفها بحاویات بولي ايثيلين  ( PE )